Terug naar kennisbank

Rapport Beleidstafel wateroverlast en hoogwater "Voorkomen kan niet, voorbereiden wel. Allemaal aan de slag"

Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport19 december 2022Roy Tummers

Vanaf 2000 zijn we beter voorbereid op de gevolgen van extreme neerslag. De omvang van het buienfront en de intensiteit van de neerslag in Limburg heeft ons echter wél verrast. De Beleidstafel heeft onderzocht welke lessen we kunnen trekken uit deze gebeurtenis.

Voorkomen kan nietExtreme neerslag is niet nieuw. Vanaf 2000 zijn we steeds beter voorbereid op de gevolgen ervan. De omvang van het buienfront en de intensiteit van de neerslag in Limburg heeft ons echter wél verrast. Met de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater hebben we onderzocht welke lessen we kunnen trekken uit deze gebeurtenis.


Helemaal voorkomen van schade en impact van uitzonderlijke extreme neerslag kunnen we niet, maar we kunnen ons wel beter voorbereiden. Daar hebben we iedereen bij nodig: overheden, hulpdiensten, burgers én bedrijven. Als we ons gezamenlijk bewust zijn van de potentiële impact van water en onze opgave daarmee om te gaan, kunnen we de gevolgen van extreme neerslag beperken. Hierdoor kunnen we ons dagelijks leven ook weer sneller oppakken en worden we
als samenleving klimaatrobuuster. Waar de commissie waterbeheer 21e eeuw een normering voor wateroverlast (preventie) heeft geïntroduceerd, gaan we nu meer inzetten maatregelen die de mogelijke gevolgen beperken. Juist omdat we niet alles kunnen voorkomen.