Terug naar kennisbank

Kamerbrief Voortgang waterstofbeleid

Waterstof Kamerbrief6 december 2022Jacques van de Worp

Deze Kamerbrief betreffende de voortgang van het waterstofbeleid beoogt meer duidelijkheid te scheppen over de instrumenten ter ondersteuning van de realisatie van de gehele waterstofketen.

De minister gaat onder meer in op de ondersteunende instrumenten voor de productie, import, het verbruik en de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur op land en op zee. Voor de industriële energiegebruikers is het van belang dat de minister de instrumenten betreffende het waterstofgebruik en de infrastructuur goed vormgeeft.