Terug naar kennisbank

Rapporten PBL "Reflectie op cluster energiestrategieën" (CES 2.0)

Klimaat NetwerkenRapport1 december 2022Jacques van de Worp

In deze CES’en is de vraag naar energie-infrastructuur aangegeven die ontstaat bij uitvoering van plannen van bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en als gevolg van de verwachte groei en vestiging van nieuwe bedrijven.

Reflectie CES20Het realiseren van energie-infrastructuur, zoals voor het transport van elektriciteit, waterstof, CO2 of warmte, vergt vele jaren van voorbereiding. Om meer zicht te krijgen op de toekomstige behoefte aan energie-infrastructuur, hebben industriële bedrijven, netbeheerders, energieproducenten en regionale overheden, net als in 2021, in 2022 Cluster Energiestrategieën (CES’en) gepubliceerd. In deze CES’en 2.0 is de vraag naar energie-infrastructuur beschreven die ontstaat bij uitvoering van plannen of ambities van bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en als gevolg van de verwachte groei en vestiging van nieuwe bedrijven (zowel industrie als datacenters).

Bron: Koelemeijer, R., H. van der Weijde, S. Hers & M. Goossens (2022),Reflectie op Cluster Energiestrategieën 2022 (CES 2.0), Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving, Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bron: PBL/TNO/RVO