Terug naar kennisbank

Pleidooi "Druk de doorlooptijd"

Klimaat VergunningRapport1 november 2022Matthieu van den Beld

Een brede coalitie van bedrijven en brancheorganisaties wil kortere procedures voor het verlenen van vergunningen voor technieken die een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelen.

Druk de doorlooptijdDe voorlopige cijfers van de KEV die met Prinsjesdag gepubliceerd zijn lieten zien dat er met het huidige beleid in 2030 in Nederland nog 10 tot 20 procent teveel CO2wordt uitgestoten om het kabinetsdoelen van 55 tot 60 procent reductie te halen. Hoewel voorgenomen kabinetsbeleid nog niet is meegenomen in de analyse, staat wel vast dat we tientallen megatonnen extra reductie nodig hebben om tenminste het doel van 55% te halen, laat staan het ambitieuzere 60 procent streefdoel van het kabinet.  Bovendien hebben Nederland en de EU de ambitie om minder afhankelijk te worden van de import van fossiele brandstoffen. Een brede coalitie van bedrijven en brancheorganisaties pleit ervoor niet alleen meer maatregelen te nemen, maar ook de doorlooptijden van de belangrijkste technieken die een bijdrage zullen leveren aan de klimaatdoelen flink te verkorten.

Bron: Bedrijven en brancheverenigingen