Terug naar kennisbank

Rapport Tennet "Analyse beschikbare transportcapaciteit voor afname van elektriciteit m.b.v. congestiemanagement in Limburg"

Elektriciteit NetwerkenRapport9 september 2022Matthieu van den Beld

In dit onderzoek heeft TenneT de vraag naar transportcapaciteit (op 9 juni) en de aanwezige transportcapaciteit geanalyseerd en de eventuele mogelijkheden voor de toepassing van congestiemanagement in Limburg onderzocht.

CM LimburgOp 9 juni jl. heeft TenneT met een vooraankondiging de markt geïnformeerd dat er naar verwachting onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar is in Limburg voor de verdere groei van afname (verbruik) van elektriciteit. Deze transportschaarste duurt naar verwachting tot in 2027, omdat TenneT in dat jaar een aantal netversterkingen rondom Maasbracht en Boxmeer in bedrijf zal nemen. De transportschaarste wordt veroorzaakt door de sterke groei van (klein)verbruik bij klanten van Enexis en nieuwe aanvragen  voortransportcapaciteit door grootverbruikers bij zowel Enexis als TenneT. Deze groei is het gevolg van industriële elektrificatie, grootschalige batterijsystemen, woningbouw en de verduurzaming van mobiliteit (laadpalen) en gebouwde omgeving  (warmtepompen). In dit onderzoek heeft TenneT de vraag naar transportcapaciteit (op 9 juni) en de aanwezige transportcapaciteit geanalyseerd en de eventuele mogelijkheden voor de toepassing van congestiemanagement onderzocht. Dit onderzoek is  uitgevoerd conform de gewijzigde Netcode die op 25 november in werking treedt. Hierbij dient TenneT zich te houden aan de in Netcode Elektriciteit gestelde kaders en congestiemanagement toe te passen voor de vraag naar transport tot aan de in de  Netcode gedefinieerde financiële en/of technische grens.

Bron: Tennet