Terug naar kennisbank

Eindrapport Ecorys "Financiële eisen energieleveranciers en positie consument bij faillissement energieleverancier"

Elektriciteit Gassen LeveringRapport3 augustus 2022Matthieu van den Beld

Het onderzoek heeft tot doel om kennis te verwerven over de mogelijkheden en gevolgen van extra (financiële) eisen aan energie-leveranciers om hen financieel robuuster te maken en de rechts- en financiële positie van consumenten te verbeteren.

De leveringsprijzen van elektriciteit en gas zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Een gevolg hiervan is dat een aantal energieleveranciers failliet is gegaan. Consumenten ondervinden hier nadeel van, doordat zij vaak te veel betaalde voorschotten niet terugkrijgen en met hogere tarieven worden geconfronteerd na een overname of bij de nieuwe leverancier die ze krijgen aangewezen. Naar aanleiding hiervan zijn Kamervragen gesteld, waarna de voormalig staatssecretaris van EZK heeft beloofd te laten onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om hier nadere eisen aan te stellen en zo ja, welke eisen het doel het beste bereiken en goed uitvoerbaar zijn voor zowel energieleveranciers als de ACM. Daarbij moet ook onderzocht worden wat de gevolgen zouden kunnen zijn op de prijsvorming en op de mogelijkheid voor nieuwe leveranciers om tot de markt toe te treden. Bij dit onderzoek wil de minister ook de mogelijkheden onderzoeken om de positie van consumenten bij faillissementen van energieleveranciers te verbeteren.

Bron: Ecorys