Terug naar kennisbank

GTS scenario: een jaar zonder Russich gas

Gassen LeveringPresentatie14 juli 2022Matthieu van den Beld

Dit scenario biedt inzicht in de huidige verwachtingen op basis van interne analyses, cijfers van onder andere ENTSOG en overleg met overheden en naburige netbeheerders.

De gevolgen van de recente ontwikkelingen op de Europese gasmarkt, de veranderende gasstromen, de Europese en Nederlandse maatregelen voor leveringszekerheid en de toenemende onzekerheid over Russische gasleveringen geven aanleiding voor GTS om een analyse uit te voeren van een scenario dat uitgaat van een jaar zonder Russische leveringen aan Europa en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor de Nederlandse leveringszekerheid. De situatie op de gasmarkt en in het gastransport is in het laatste halfjaar aanzienlijk veranderd ten opzichte van de ‘normale’situatie zoals we die tot voorkort in Europa en Nederland kenden. De analyse toont dat er een aannemelijk scenario is dat er in  Nederland geen fysiek gastekort ontstaat voor de komende winter. Deze conclusie is afhankelijk van een aantal randvoorwaarden (zie slide 8) waaraan voldaan moet worden. De analyse toont dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om zeker te stellen dat in de zomer 2023 de gasopslagen weer voldoende gevuld kunnen worden voor de winter 2023/2024.

Bron: GTS