Terug naar kennisbank

Kamerbrief Voortgang ordening en ontwikkeling waterstofmarkt

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Waterstof Beleid en toezichtKamerbrief29 juni 2022Matthieu van den Beld

Brieven van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer over de kabinetsvisie Waterstof en de voortgang van het beleid gericht op de ordening en ontwikkeling van de waterstofmarkt.

Met deze brief informeert de minsiter de Kamer over de voortgang van het beleid gericht op de ordening en ontwikkeling van de waterstofmarkt. Daarnaast gaat de brief in op meerdere moties die leden van de Kamer hebben ingediend. Onze ambitie om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen, geeft de ontwikkeling van ons waterstofbeleid een grotere urgentie. Opschaling van waterstof uit hernieuwbare bronnen moet zorgen voor een sterke daling van het gebruik van aardgas, bijvoorbeeld door vervanging van fossiele waterstofproductie in de industrie of door inzet in gascentrales. Door de ambities voor waterstof te verhogen en snel duidelijkheid te geven aan de markt kunnen we nog sneller onze afhankelijkheid van Rusland verkleinen.

De minister wil daarom nog dit jaar de belangrijkste besluiten nemen op het gebied van marktordening, marktontwikkeling en infrastructuur. In de gelijktijdige Kamerbrief “Ontwikkeling transportnet voor waterstof” zet de minister duidelijk uiteen hoe de landelijke infrastructuur zich gaat ontwikkelen. Op dit fundament bouw de minister in de voorliggende Kamerbrief voort met de belangrijke stappen op de ordening en ontwikkeling van de markt. In het eerste deel beschrijft het kabinet de standpunten voor de marktordening en maakt de minister duidelijk welke activiteiten verschillende partijen mogen uitvoeren. In het tweede deel, vanaf pagina 7, beschrijft de minsiter welke stappen het kabinet al heeft gezet, en nog gaat nemen dit jaar om de waterstofmarkt te stimuleren. Daarbij staat de minister stil bij de benodigde instrumenten, onze importstrategie en certificering

Bron: EZK