Terug naar kennisbank

Rapport Gaat Nederland de KRW-doelen halen?

Rapport Witteveen & Bos, Twijnstra Gudde en FLO Legal i.o.v. Natuurmonumenten

Oppervlaktewater Rapport31 mei 2022Roy Tummers

De KRW is niet vrijblijvend, maar is verankerd in nationale wetgeving en heeft een resultaatsverplichting. Wanneer vastgestelde KRW-doelen in 2027 niet gehaald zijn en niet alle maatregelen zijn genomen om deze wel te halen, kan de Europese Commissie forse boetes opleggen. Maar wellicht belangrijker dan boetes, is dat er rechtszaken kunnen worden aangespannen, zowel via het publieksrecht als via het privaatrecht

Het is tijd voor een wake up call: de juridische mogelijkheden om vergunningen en plannen succesvol aan te vechten worden groter, zeker als doelbereik KRW uitblijft. Dit is een risico voor onze natuur maar kan economische activiteiten in Nederland ook ernstig gaan hinderen.