Terug naar kennisbank

Nut en noodzaak van het debietafhankelijk maken van industriële lozingen

Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport1 mei 2022Roy Tummers

Overzicht van het juridisch instrumentariumbij lage afvoerdebieten in oppervlaktewaterlichamen als gevolg van extreme droogte. De rapportage geeft uitwerking over de voor- en nadelen van het debietafhankelijk maken van de bedoelde lozingen.

Deze rapportage gaat in op de mogelijkheid en noodzakelijkheid van het debietsafhankelijk maken van industriële lozingen. Is het nodig en mogelijk in lozingsvergunningen te werken met debietafhankelijke lozingseisen ofwel vergunningvoorschriften die strenger worden als de debieten in oppervlaktewaterlichamen zoals de grote rivieren afnemen? Van belang hierbij is dat er door lozingen bij een dergelijke debietafname minder verdunning optreedt op het oppervlaktewater waarop wordt geloosd. Hierdoor kan een overschrijding van milieukwaliteitseisen of van andere normen eerder optreden dan onder normale omstandigheden.