Terug naar kennisbank

Rapport TNO "Een klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland"

Klimaat Beleid en toezichtRapport21 april 2022Jacques van de Worp

Met deze scenariostudie wil TNO bijdragen aan weloverwogen beslissingen op het gebied van de energietransitie die zich kenmerken door langjarige trajecten en kapitaalintensieve investeringen.

Scenariostudie aan weloverwogen beslissingen op het gebied van de energietransitie die zich kenmerken door langjarige trajecten en kapitaalintensieve investeringen.

TNOKlimaatneutraal EnergiesysteemEnergiescenario’s kunnen beleidsmakers en andere partijen die betrokken zijn bij de energietransitie, zoals energiebedrijven, netbeheerders, technologieontwikkelaars en energiegebruikers, helpen bij het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van het energiesysteem en bij het maken van goed doordachte keuzes en beslissingen. Daarbij geven energiescenario’s, die zijn berekend tegen de laagste maatschappelijke kosten, richting aan beleid om het energiesysteem betaalbaar te houden. Op basis van deze scenariostudie zijn in Box 1 aanbevelingen geformuleerd voor het energie- en klimaatbeleid. Bij het realiseren van de energietransitie ontstaan knelpunten en die zullen door de aanscherping van de doelstellingen steeds meer worden gevoeld.

Bron: TNO