Terug naar kennisbank

VEMW Whitepaper Samenwerking en kennisdeling

Klimaat BesparingPositionpaper VEMW1 januari 2022Jacques van de Worp

In juni 2019 is het Klimaatakkoord 2020-2030 gesloten. VEMW heeft aan de totstandkoming daarvan actief bijgedragen. Na het opdrogen van de inkt is het werk pas begonnen. Om vanuit doelen en ambitie te komen tot realisatie. VEMW werkt daarbij intensief samen met andere partijen in de keten.

Ook in nieuwe samenwerkingsverbanden en initiatieven die teruggrijpen naar de VEMW klimaatvisie ‘Samen op weg naar minder’ (2016). Voorbeelden: Power-to-Industry, Wind-meets-Industry, de stuurgroep Routekaart Elektrificatie, de stuurgroep Extra Opgave, het Koplopersoverleg, en industrie-overleg over de invulling van de SDE++ en Innovatie, en deelname aan het ISPT Warmteplatform. Een speciale plaats nemen in het Project 6-25, dat zich richt op energiebesparing om op korte termijn al significant emissies te reduceren, en het Platform Verduurzaming Industrie (PVI) dat uit oogpunt van kennisdeling inspireert en informeert vanuit gerealiseerde praktijktoepassingen.