Terug naar kennisbank

VEMW Whitepaper EU ETS

Klimaat Beleid en toezicht1 januari 2022Matthieu van den Beld

Het EU ETS is het Europese emissiehandelssysteem dat een prikkel moet geven tot het verminderen van broeikasgas emissies in de Europese Unie.

Het Europese emissiehandelssysteem draagt bij aan kostenefficiënte reductie van broeikasgasemissies in Europa. Het systeem voor emissiehandel is het belangrijkste Europese instrument om broeikasgassen van grote bedrijven terug te dringen. In de bijlage wordt een kort overzicht gegeven van het EU ETS en haar implicaties. Voor meer informatie neem contact op met het bureau.