Terug naar kennisbank

Uitspraak ACM geschilbeslechting Liander Derifarm

Zaaknr. ACM/21/052004 / Documentnr. ACM/UIT/578516

Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument16 december 2021Matthieu van den Beld

In dit geschil ligt de vraag voor of Liander het eenmalige aansluittarief inclusief meerlengte zoals opgenomen in haar offerte in rekening mag brengen bij Derifarm of dat zij de offerte moet aanpassen aan de hand van de daadwerkelijk gerealiseerde netsituatie.

De ACM dat het in rekening gebrachte tarief voor Derifarm haar aansluiting in strijd is met artikel 27, tweede lid, onderdeel e, van de E-wet wet en artikel 2.2.1, aanhef en onderdeel a, van de Tarievencode elektriciteit.

Deze uitspraak is voorzien van een zeer uitgebreide situatiebeschrijving en onderbouwing.