Terug naar kennisbank

Kamerbrief I&W Voortgang beleid chemische stoffen

Afvalwater Industriewater Kamerbrief15 november 2021Roy Tummers

Met deze brief geeft de minister invulling aan de toezegging om de Kamer te informeren over de voortgang op een vijftal onderwerpen

Het betreft de PFAS-restrictie; het beleid ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’, het project ‘Methodiek toxiciteitsdruk in kwetsbare gebieden’, ‘Inzicht in bodemverontreiniging’ en het project ‘Integrale Beleidsaanpak Stoffen (IBaS)’.