Terug naar kennisbank

Ontwerp Investeringsplan GTS 2022-2032

Gassen NetwerkenRapport1 november 2021Jacques van de Worp

Het eerste en tweede GTS investeringslan.

Voor u ligt het ontwerpinvesteringsplan 2022. In dit nieuwe investeringsplan – het tweede dat GTS publiceert – wordt een actueel overzicht gegeven van alle voorgenomen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. Ook wordt teruggeblikt op het investeringsplan 2020 en waar nodig de verschillen toegelicht.