Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK inzake het Gaswinningsniveau Groningen gasjaar 2020-2021

Gassen Beleid en toezichtKamerbrief21 september 2021Jacques van de Worp

De afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld verloopt voorspoedig. Vanaf medio 2022 is er in een gemiddeld jaar geen gas meer nodig uit het Groningenveld.

Het blijft de ambitie van het kabnet om het veld zo snel mogelijk definitief te sluiten. Daarom is de afgelopen periode benut om te blijven zoeken naar alternatieven die de back-up functie van het Groningenveld kunnen overnemen. Recent is de inzet van gasopslag Grijpskerk voor levering aan de laagcalorische gasmarkt geïdentifeerd als mogelijk alternatief voor het Groningenveld.

Zie hieronder tevens eerder brieven over dit onderwerp aan de Kamer.