Terug naar kennisbank

ACM Besluit: onderzoek n.a.v. REMIT - marktmanipulatie

Elektriciteit Beleid en toezicht, MarktWetgevingsdocument3 september 2021Matthieu van den Beld

Ons kenmerk: ACM/UIT/560450
Zaaknummer: ACM/20/042580
Datum: 3 september 2021

Toezichthoudende ambtenaren van de Autoriteit Consument en Markt (hierna:de ACM) hebben onderzoek verricht naar een mogelijke overtreding van het verbod op marktmanipulatie als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EU) nr.1227/2011 van 25 oktober 2011 betreffende de integriteitentransparantie van de groothandelsmarkt voor energie (hierna:REMIT) door onderneming X. Onderneming X zou die overtreding hebben begaan op 16 en 17 juli 2017.

De toezichthoudende ambtenaren hebben van hun bevindingen een rapport opgemaakt dat 9 oktober 2020 naar onderneming X isverzonden.
2.
De ACM beoordeelt in dit besluit of een overtreding vanartikel 5 REMIT is aangetoond waarvoor een boete kan worden opgelegd.

Het oordeel luidt dat geen boete wordt opgelegd.