Terug naar kennisbank

Kamerbrief Staatssecrataris EZK Kabinetsaanpak klimaatbeleid

Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, EmissieKamerbrief5 juli 2021Jacques van de Worp

Informatie over de uitvoering van de motie van de leden Agnes Mulder en Lodders, ingediend op 11 november 2020 (Kamerstuk 35 572, nr. 55).

Deze motie verzoekt de regering om «de voorkeur voor een Europese ETS-oplossing te bevestigen en scenario’s uit te werken waarin met Europese regelgeving de Nederlandse doelstellingen ook kunnen worden behaald, inclusief het onder ETS waarderen van scope 2 en scope 3 emissies, zodat een gelijk speelveld wordt gecreëerd en uiteindelijk een binnenlandse heffing overbodig kan worden.