Terug naar kennisbank

PwC Rappport "HyWay 27: waterstoftransport via het bestaande gasnetwerk?

Waterstof NetwerkenRapport27 juni 2021Matthieu van den Beld

HyWay 27 heeft aangetoond dat het technisch mogelijk is om het landelijke aardgasnet in te zetten voor de realisatie van een nationaal waterstofnetwerk. Met dit besluit is opvolging gegeven aan een van de aanbevelingen in het HyWay 27-rapport.

HyWay27De publicatie van HyWay 27 is een feit. Het onderzoek toont aan dat het bestaande aardgasnet kan worden ingezet voor het transport van waterstof en dat dit wenselijk is. Transportcapaciteit voor waterstof is namelijk al voor 2030 binnen en tussen regio’s, opslag en het buitenland nodig. Dit om bij te dragen aan de klimaatambities en om een internationale markt te starten bestaande uit klimaat neutrale moleculen. Het landelijk waterstofnet kan zorgdragen dat gebruikers en aanbieders efficiënt met elkaar en met opslag worden verbonden. Details over de uitkomsten van het onderzoek zijn hier te lezen.

Bron: HyWay27