Terug naar kennisbank

Rapport Ministerie van I&W Beleidsnota Drinkwater 2021-2026

Drinkwater Beleid en toezichtRapport2 mei 2021Roy Tummers

Samen werken aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening

Doelstelling
Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Een duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening is dan ook van groot
belang voor de volksgezondheid, het welzijn en de welvaart. Hoofddoelstelling van het drinkwaterbeleid is voldoende drinkwater van goede kwaliteit, voor iedereen in Europees en Caribisch Nederland, en voor nu en in de toekomst