Terug naar kennisbank

Brief Netbeheer NL/NEDU aan ACM: Codewijzigingsvoorstel kassabon gas

Gassen Beleid en toezichtWetgevingsdocument22 april 2021Jacques van de Worp

Datum: 22 april 2021

BR-2020-1803

Voorstel namens de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van devoorwaarden als bedoeld in artikel 12b, eerste lid van de Gaswet. Het voorstel betreft het toevoegen aan de Allocatiecode gas van een verplichting voor regionale netbeheerders tot het opleveren van een zogenaamde ‘kassabon’. Het voorstel is tot stand gekomen naar aanleiding van discussie binnen de vereniging Nederlandse Energiedata-uitwisseling (hierna: NEDU). Om die reden heeft NEDU het voorstel mede ondertekend.

Aanleiding tot het voorstel
Sinds 2019 leveren netbeheerders als onderdeel van het proces reconciliatie een zogenaamde ‘kassabon’ op aan leveranciers. In deze kassabon zijn de detailgegevens opgenomen waar de reconciliatie op gebaseerd is. In de voorgeschreven gegevensuitwisseling van de reconciliatie (paragraaf 5.3 van de Allocatiecode gas) is de kassabon nog niet opgenomen. Dit voorstel neemt deze lacune weg.