Terug naar kennisbank

Advies Stuurgroep Extra Opgave

Klimaat Beleid en toezichtRapport21 april 2021Matthieu van den Beld

Complementair Ontwikkelen: In balans naar groeiende elektrificatie van de industrie en extra aanbod van hernieuwbare elektriciteit.

In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat in 2021 wordt bezien of opschaling van de ambitie voor de hernieuwbare-energieproductie nodig is of dat de in het Klimaatakkoord afgesproken ambitie van 84 TWh in 2030 voldoende is om aan een aanvullende elektriciteitsvraag van industrie en datacenters te voldoen.
Om deze vraag te beantwoorden is de Stuurgroep Extra Opgave op uw verzoek ingesteld om advies uit te brengen. In deze Stuurgroep nemen de voorzitters van de Uitvoeringstafel Elektriciteit en de Uitvoeringstafel Industrie samen met een vertegenwoordiger van de industrie, van de energieproducenten en van de netbeheerders zitting.