Terug naar kennisbank

NEA CO2-index 2020

Klimaat EmissieRapport22 maart 2021Jacques van de Worp

Nederlandse industrie moet nog stappen zetten om bij de duurzaamste van Europa te horen.

Van de 282 bedrijven binnen de Nederlandse industrie die deelnemen aan het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) behoort 8% bij de meest duurzame bedrijven in Europa. De rest zal dus nog stappen moeten zetten om bij de top van Europa te gaan horen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de recentelijk door de Europese Commissie gepubliceerde benchmarks die beschrijven hoeveel CO2 de best presterende bedrijven in Europa uitstoten per ton product. In het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse industrie de ambitie uitgesproken om tot de meest CO2-efficiënte van Europa te willen behoren. Als de Nederlandse industrie nu zou produceren op het niveau van de Europese top, zou er 7 miljoen ton CO2 minder worden uitgestoten.