Terug naar kennisbank

Rapport groeiprojecties energie-intensieve industrie

Klimaat EmissieRapport1 maart 2021Jacques van de Worp

Studies naar het huidige en toekomstige energieverbruik en de emissies van broeikasgassen. Projectie van de economische ontwikkeling van 21energie-intensievesectoren in de Nederlandse Industrie, inclusief de fysieke productie van een24-tal specifieke producten van die sectoren.

Voor scenariostudies naar het toekomstige energie-verbruik en de toekomstige broeikasgasemissies is het noodzakelijk om aannames te doen over groeiprojecties van de verschillende sectoren binnen de industrie. PBL heeft aan CE Delft gevraagd om nieuw onderzoek waarbij een economische projectie wordt gegeven van de toekomstige ontwikkeling van 21 energie-intensieve sectoren in de Nederlandse Industrie, inclusief de fysieke productie van een 24-tal specifieke producten van die sectoren, voor de jaren 2018 t/m 2040.

De economische projectie wordt weergegeven in termen van:
— productiewaarde (omzet);
— toegevoegde waarde;
— kg of liters (fysieke productie).