Terug naar kennisbank

Position paper VEMW "Visie op flex"

Elektriciteit MarktPositionpaper¬†VEMW, Rapport15 februari 2021Matthieu van den Beld

Verreweg de belangrijkste omissie is het ontbreken van een visie op flexibiliteit vanuit de energiegebruiker. Dit position paper beschrijft daarom een visie op flexibiliteit in relatie tot de energie-intensieve gebruiker voor de periode 2020 tot 2030.

Met de energietransitie is de productie van elektriciteit in toenemende mate weersafhankelijk en ook de vraag ernaar verandert. Flexibiliteit in het energiesysteem is noodzakelijk om fluctuaties in vraag en aanbod van energie op te kunnen vangen en een kostenefficiënte energietransitie mogelijk te maken. Hierover bestaat nagenoeg consensus. Dat geldt niet voor de vraag op welke wijze de stijgende behoefte aan flexibiliteit wordt ingevuld. Ook bestaat er onduidelijkheid over de inzet van flexibiliteit ten behoeve van tekort- en overschotsituaties op de markt enerzijds, en voor het oplossen van netwerkproblemen anderzijds. Verreweg de belangrijkste omissie is het ontbreken van een visie op flexibiliteit vanuit de energiegebruiker. Dit position paper beschrijft daarom een visie op flexibiliteit in relatie tot de energie-intensieve gebruiker voor de periode 2020 tot 2030.


De groeiende behoefte aan flexibiliteit kan op verschillende manieren worden ingevuld en voor verschillende doelen worden ingezet. Het is van groot belang dat er doelmatige en efficiënte oplossingen worden gekozen voor flexibilisering, opdat de markt efficiënt kan functioneren, de huidige hoge mate van leveringszekerheid behouden blijft, maatschappelijke inefficiënte netwerkinvesteringen worden voorkomen en tegelijkertijd de maatschappelijke waarde van flexibiliteit maximaal wordt benut.