Terug naar kennisbank

PBL: Eindbedragen basisbedragen SDE++ 2021

Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief12 februari 2021Jacques van de Worp

Advies inzake de benodigde subsidiehoogte zoals bepaald door basisbedragen en correctiebedragen.

Aanbiedingsbrief minister van EZK aan de Tweeede Kamer.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit te brengen over de SDE++ 2021. De adviesvraag behelst de benodigde subsidiehoogte zoals bepaald door basisbedragen en correctiebedragen en bevat tevens enkele flankerende vragen. In dit rapport gaan we ervan uit dat de lezer de terminologie en werking van de vigerende SDE++-regeling kent. We beschouwen de vormgeving van de SDE++-regeling als een gegeven, tenzij het ministerie specifieke vragen daaromtrent stelt. Om die redenen heeft het PBL om een nadere afbakening gevraagd in de vorm van uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn door het ministerie van EZK opgesteld. Het PBL beoordeelt de uitgangspunten enkel op interne consistentie en of zij niet in strijd zijn met het oogmerk van de SDE++-regeling van CO2-reductie. De verdere verantwoordelijkheid voor de uitgangspunten  blijft bij het ministerie liggen.