Terug naar kennisbank

Toekomstagenda Groningen

Gassen Beleid en toezicht3 februari 2021Karin Burghouwt

Opbouwtoekomstagenda enleeswijzer.
De uitvoeringsagenda bestaat grofweg uit twee delen:
Deel I (hoofdstuk 2): Bestuurlijke kop
Deel II (hoofdstuk 3 t/m 5):
Afspraken tussen Rijk en regio

Op 6 november 2020 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterkingsopgave. Door de uitvoering van die afspraken kan iedereen veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Ook wil de Nederlandse overheid zich inspannen om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de regio. Daarom is op 6 november ook afgesproken dat naast de investeringen in woningen en integrale programma’s nadere bestuurlijke afspraken worden gemaakt op kabinetsniveau, waarin Rijk en Regio samenwerken aan een toekomstagenda Groningen. Inzet van deze toekomstagenda is de economische en duurzame ontwikkeling van de regio door het maken van concrete afspraken over de thema’s woningbouw, energietransitie en regionale economie, om de beschikbare middelen, expertise en samenwerking zo effectief mogelijk in te zetten, in samenhang met beleid van de verschillende overheden, de ontwikkeling van Groningen als NOVI gebied en het Nationaal Programma Groningen. Rijk en regio blijven met elkaar in gesprek over de verdere ontwikkeling van Groningen, en agenderen hier de relevante thema’s voor.

De begeleidende brief aan de Tweede Kamer kunt u hieronder downloaden.