Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK Verloop openstelling SDE++ 2020

EmissieKamerbrief14 januari 2021Jacques van de Worp

In het regeerakkoord is aangekondigd dat de SDE+ verbreed wordt met als doel om naast hernieuwbare energie ook andere CO2-reducerende technieken te ondersteunen.

Hiertoe zijn verschillende nieuwe technieken aan de SDE+ toegevoegd, waaronder de afvang en opslag van CO2 (CCS), elektrische boilers en de benutting van restwarmte. Op deze wijze levert de SDE++ een belangrijke bijdrage aan het kosteneffectief realiseren van het streven van het kabinet naar 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Van 24 november 2020 tot 17 december 2020 heeft de eerste openstelling van de SDE++ plaatsgevonden. Met deze brief informeert de mnister de Kamer over het verloop van deze eerste openstelling.