Terug naar kennisbank

Haalbaarheidsstudie buisleiding(en) PoR – Chemelot – NRW

Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, MarktRapport13 januari 2021Jacques van de Worp

Studie door Buck consultants international in opdracht van het ministerie van I&W, Port of Rotterdam en Chemelot

De voorliggende studie betreft een Haalbaarheidsstudie Buisleidingen Port of Rotterdam – Chemelot – Noordrijn-Westfalen. De oorsprong ligt in de (dreigende) overschrijding van de Basisnet Spoor-risicoplafonds voor stofcategorie A (brandbaar gas) op de Brabantroute van en naar Rotterdam. Vanuit veiligheidsperspectief is dit een belangrijke zaak, ook al omdat in de diverse binnenstedelijke spoorzones langs de route zo’n 15.000-20.000 extra woningen worden voorzien. De toekomststrategieën van de chemie- en energiecomplexen in Rotterdam en Chemelot spelen eveneens een rol. Voor tal van economische belangrijke chemische bedrijven is immers de aan- en afvoer van stoffen (zgn. productleidingen) essentieel. De belangrijkste Europese chemische producenten zijn dan ook samen met de twee zeehavens in Rotterdam en Antwerpen een samenwerkingsverband gestart om de haalbaarheid van een Europees buisleiding netwerk te onderzoeken.