Terug naar kennisbank

VEWIN rapporten 2020 en 2021 kerngegevens drinkwater

Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarievenRapport1 januari 2021Roy Tummers

Vewin publiceert jaarlijks de Kerngegevens drinkwater.

Hieronder vindt u de onderzoeken over de jaren 2020 en 2020.