Terug naar kennisbank

Rapport Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019

Drinkwater Beleid en toezichtRapport9 december 2020Roy Tummers

Door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)controleert of drinkwaterbedrijven zich houden aan de regels in de Drinkwaterwet. Sinds 2012 schrijft de Drinkwaterwet een driejaarlijkse prestatievergelijking van de drinkwaterbedrijven voor. De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de ILTde opdracht gegeven deze prestatievergelijking uit te voeren.  De prestatievergelijking is een benchmark, met als doel dat de drinkwaterbedrijven hun prestaties steeds verbeteren. De ILT presenteert de gegevensen legt uit wat ze betekenen. De ILT geeft geen oordeel over individuele drinkwaterbedrijven en de resultaten zijn geen reden voor handhavingsacties. Een jaar voor uitbrengen van een prestatievergelijking schrijft de ILT nauwkeurig op welke gegevens de drinkwaterbedrijven moeten aanleveren en in welke vorm.