Terug naar kennisbank

De specificatie van de kwaliteit van waterstof

Een eerste analyse naar de specificaties voor waterstof voor gebruik binnen de bebouwde omgeving.

Waterstof Rapport1 oktober 2020Jacques van de Worp
2018-07-05 Kiwa-toekomstbestendige-gasdistributienetten.pdf

Het produceren van waterstof uit water door middel van elektrolyse lijkt een van de schoonste mogelijkheden. Voorwaarde is dan wel dat de stroom gebruikt voor de elektrolyse duurzaam geproduceerd is.

Waterstof kan in de toekomst een van de oplossingen blijken voor het vervullen van de klimaatafspraken van Parijs. Als we de doelstellingen van het klimaatakkoord met waterstof willen bereiken, moet er voldoende waterstof beschikbaar zijn. Stedin en kiwa deden onderzoek.