Terug naar kennisbank

Toekomstige gasdistributienetten

Rapport KIWA i.o.v. Netbeheer Nederland

Gassen NetwerkenRapport5 juli 1918Jacques van de Worp

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de gasdistributienetten in een CO2-neutrale en duurzame energievoorziening.

Het onderzoek bouwt voort op de vier scenario’s (maatschappijbeelden), die door CE Delft zijn ontwikkeld voor de energievoorziening in 2050.
Het onderzoek is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van een begeleidingsgroep met deelnemers vanuit alle Nederlandse gasnetbeheerders.