Terug naar kennisbank

Rapport EZK "Waterstofbeurs voor het klimaat"

Gassen Waterstof MarktRapport24 september 2020Matthieu van den Beld

In deze studie is bekeken wat de mogelijkheden zijn voor een waterstofbeurs, mede op basis van de eerdere ervaring van de oprichting van de elektriciteitsbeurs en de gasbeurs.

Waterstofbeurs Bert den OudenIn deze studie is bekeken wat de mogelijkheden zijn voor een waterstofbeurs, mede op basis van de eerdere ervaring van de oprichting van de elektriciteitsbeurs en de gasbeurs. Deze waterstofbeurs wordt mogelijk door de voorziene rol van waterstof als belangrijke nieuwe klimaatneutrale energiedrager in de Nederlandse energietransitie. Eenwaterstofbeurs heeft dan meerwaarde: als katalysator in de opbouwfase van de markt, en als faciliteit voor een betere economische optimalisatie als de waterstofmarkt volgroeid is.

Bron: EZK