Terug naar kennisbank

Rapport TNO - CBS "Warmtemonitor 2019"

Warmte LeveringRapport25 augustus 2020Jacques van de Worp

Doelen van deze monitoring zijn het volgen van de resultaten van het warmtebeleid van de overheid, ondersteuning bij beleidsontwikkeling en het maatschappelijk debat daarover. Daarnaast leveren de resultaten input voor de Klimaat en Energie Verkenning van PBL en rapportages voor Europa.

Warmtemonitor 2019Aandeel hernieuwbare warmte in totale warmtevoorziening Nederland stijgt naar 7%. Aardgas is nog steeds verreweg de belangrijkste energiebron voor de warmtevoorziening, al daalt de relatieve bijdrage wel van gemiddeld 82% in de periode 2000 tot en met 2004 tot 76% in 2019. De bijdrage van hernieuwbare bronnen steeg van ongeveer 2 procent in de jaren na 2000 tot een 7% in 2019. De bijdrage van overige energiebronnen (vooral restgassen in de industrie) was ongeveer 17% in 2019, ongeveer gelijk aan de periode 2000 tot en met 2004.

Bron: TNO