Terug naar kennisbank

Report TNO "The Dutch hydrogen balance, and the current and future representation of hydrogen in the energy statistics"

Waterstof LeveringRapport24 juni 2020Matthieu van den Beld

Dit rapport beschrijft de huidige productie en het verbruik van waterstof in Nederland, de toekomstige mogelijkheden voor productie, transport en verbruik en de relatie met de energiestatistieken.

Waterstof wordt mogelijk een belangrijke energiedrager in ons toekomstige energiesysteem. Het kan worden geproduceerd op basis van hernieuwbare bronnen en uit fossiele bronnen in combinatie met opvang en opslag van CO2. Het biedt de mogelijkheid voor grootschalige opslag en transport en het kan voor veel toepassingen gebruikt worden.

Ook op dit moment wordt in Nederland al veel waterstof geproduceerd en verbruikt in de industrie. Dit rapport beschrijft de huidige productie van waterstof in Nederland. Waterstof is op dit moment geen energiedrager in de nationale en internationale energiestatistieken, maar er zijn wel relaties te leggen tussen de waterstofproductie en elementen uit de Energiebalans. Deze relaties worden toegelicht.

In het tweede deel van dit rapport wordt ingegaan op de mogelijke toekomstige wijzen van produceren, transporteren en toepassen van waterstof en de mogelijke implicaties en methodologische uitzoekpunten voor de energiestatistieken, welke zijn ingebed in internationale kaders. Vanwege deze internationale component is dit rapport opgesteld in het Engels. Het rapport is opgesteld door TNO samen met CBS en gefinancierd door RVO.

Bron: TNO en CBS