Terug naar kennisbank

Syntheserapport ODE-impact - Effect op kosten en reductie CO2

Gassen EmissieRapport1 mei 2020Jacques van de Worp

Rapport CE Delft en Wageningen University and Research

Om invulling te geven aan de moties Essers en Lodders, wenst het ministerie van EZK een zo compleet mogelijk beeld van de effecten van de ODE-tarieven in 2020 voor energie-intensieve sectoren. Deze uitkomsten van de vergelijking zal de minister meenemen in de toekomstige besluitvorming over de ODE, waaronder de vaststelling van de tarieven voor 2021. Deze synthesestudie vat verschillende (deel)studies naar de ODE-effecten samen en analyseert vanuit een zo eenduidig mogelijk analysekader de gevolgen voor verschillende sectoren, waaronder MKB, glastuinbouw, chemie, papier-en voedingsindustrie. Daarbij wordt gekeken naar de financiële gevolgen en de gevolgen voor de energietransitie (CO2reductie)van de ODE-tarieven voor 2020.
Het gaat hierbij om een vergelijking van de volgendevier studies:

  1. Glastuinbouwonderzoek van WEcR.
  2. Industrie-onderzoek van CE Delft.
  3. Industrie-onderzoek van PwC.
  4. Impacttoets Klimaatakkoord van KPMG