Terug naar kennisbank

Rapport Berenschot Kalavasta "Scenariostudie ten behoeve van de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050

Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief19 april 2020Jacques van de Worp

Klimaatneutrale energiescenario’s 2050. Scenariostudie ten behoeve van de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050. De scenariostudie is uitgevoerd door Berenschot/Kalavasta.

Energiescenarios 2050Deze scenariostudie schetst vier mogelijke toekomstbeelden voor een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Daarbij vormt het Klimaatakkoord het startpunt voor de ontwikkelingen tot 2030. De scenariostudie omvat een integrale analyse van vrijwel alle energiedragers en alle sectoren in de Nederlandse samenleving.

Bron: Berenschot en Kalavasta