Terug naar kennisbank

Advies Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) aan de minister van EZK

Klimaat NetwerkenRapport15 april 2020Matthieu van den Beld

Het klimaatakkoord van Parijs 2015 is de afgelopen jaren in ons land onderwerp van overleg geweest aan vele tafels. Dat resulteerde voor de zomer van 2019 in een nationaal klimaatakkoord. Het centrale doel daarvan is helder: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met 49% ten opzichte van 1990 en het streven naar klimaatneutraliteit in 2050.

U heeft ons namens de ministerraad in oktober 2019 benoemd tot Taskforce Industrie Klimaatakkoord Infrastructuur (TIKI), met de opdracht om de knelpunten in de infrastructuur te benoemen die voor de industrie belemmerend werken om de afspraken uit het klimaatakkoord na te komenen met oplossingen te komen. In december 2019 rapporteerden we tussentijds. Ondertussen is de wereld veranderd door de Corona-crisis. Wij hebben de nieuwe werkelijkheid niet kunnen betrekken bij onze analyses en adviezen; het is ook niet mogelijk in te schatten welke gevolgen deze zal hebben. Ons advies is opgesteld met de kennis die we in maart 2020 hadden en aangezien het zich richt op de lange termijn, hopen we dat deze schok de relevantie niet minder maakt. Of sterker: uitvoering van deze adviezen kan na de crisis een handvat zijn om te starten met investeren in de energie- en industrietransitie.