Terug naar kennisbank

Rapport Groen Gas

Gassen MarktRapport30 maart 2020Jacques van de Worp

Rapport van Platform GroenGasNL

De afgelopen jaren zijn vijf organisaties-GroenGasNL, 2bcmAlliantie, BBO, VIV en VVGP-actief geweest de biogas markt te ontwikkelen.Versnipperde belangen  stonden tot op heden een gezamenlijke aanpak van productie-uitbreiding in de weg en maakten het moeilijk om naar de overheid en anderestakeholders een eensluidend standpunt te genereren. Op het Platform Groen Gas slaan de brancheorganisaties en hun ketenpartners de handen ineen om de productie van groen gas een boost te geven en samen met de overheid te werken aan ontwikkelingsondersteuning. Met de oprichting van het Platform doet de sector ook recht aan het verzoek van het ministerie van EZK die bij de presentatie van de Routekaart Groen Gas in 2020 de sector opriep zich te verenigen. Het rapport  Meerjarenprogramma Platform Groen Gas’vormt de basis voor de activiteiten die de komende drie jaar worden opgepakt. Het rapport kan worden gezien als een akkoord op hoofdlijnen tussen de eerder genoemde organisaties. DitMeerjarenprogramma (MJP) schetst decontourenvan de zaken waaraan de nieuwe  ectorvereniginggaat werken.