Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK Routekaart Groen Gas

Gassen Klimaat Beleid en toezichtRapport30 maart 2020Jacques van de Worp

De brief schetst de noodzaak en potentie tot het vergroten van de productie van groen gas en bevat de Routekaart Groen Gas.

Tevens geeft de brief een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens om de groengasambities uit het Klimaatakkoord te faciliteren.