Terug naar kennisbank

ACM Ontwerpbesluit wijziging tariefstructuren regionale netbeheerders gas

Gassen Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven17 maart 2020Jacques van de Worp

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 17 maart 2020 met kenmerk ACM/UIT/526116 tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikelen 12a en 12b van de Gaswet betreffende de vernieuwde aansluittaak voor regionale netbeheerders gas.

Gelet op artikel 12f, eerste lid van de Gaswet wordt de Tarievencode gas gewijzigd.