Terug naar kennisbank

Deltaprogramma: Memo Op weg naar de voorkeursstrategie Zoetwater

Zoetwater Beleid en toezichtRapport21 november 2019Roy Tummers

Op weg naar nationale voorkeursstrategie en maatregelenpakketten zoetwater 2022-2027

Het BPZ wordt gevraagd akkoord te gaan met de nationale kansrijke strategie en bijbehorende kansrijke maatregelpakketten en kennis te nemen van het vervolgproces naar nationale voorkeursstrategie en voorkeursmaatregelpakketten.