Terug naar kennisbank

Spanningskwaliteit en betrouwbaarheid netten

Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenRapport17 oktober 2019Matthieu van den Beld

Voor spanningsdips is er in de Netcode Elektriciteit een inspanningsverplichting voor netten met een spanningsniveau hoger dan 35 kV opgenomen. Er is een onderscheid tussen duur en diepte van de dip.

Sinds december 2013 is een grondig uitgewerkte norm voor spanningsdips opgenomen in de Netcode Elektriciteit. Deze norm geldt voor hoogspanningsnetten (>35 kV) en maakt onderscheid tussen spanningsdips afhankelijk van hun diepte en duur. Lange en diepe spanningsdips worden hinderlijke spanningsdips genoemd. VEMW heeft gepleit voor een norm, waardoor de netbeheerder bij een overschrijding van de norm voor hinderlijke dips een onafhankelijke partij opdracht moet geven onderzoek te doen naar de oorzaak.In geval van harmonische vervorming of snelle spanningsvariaties, is de netbeheerder gehouden aan internationaal gangbare normen. Voor langzame spanningsvariatie is de netbeheerder verplicht zich te houden aan wettelijk vastgestelde grenswaarden voor het relevante spanningsniveau. Hieronder vind je chronologisch weergegeven een aantal rapporten, rapportages en overige informatie over dit onderwerp.