Terug naar kennisbank

Geschilbeslechting Tennet/RWE: berekening van de bedrijfstijd (600 uur)

Elektriciteit Prijzen en tarievenGerechtelijke uitspraak13 oktober 2019Eric Picard

In dit geschil speelt de vraag op welke wijze de bedrijfstijd moet worden berekend. Dat is belangrijk om te bepalen welk transportafhaneklijk tarief van toepassing is. Wie krijgt gelijk?

RWE stelt dat TenneT in strijd met artikel 3.7.5a van de Tarievencode elektriciteit en artikel 1.1. van de Begrippencode elektriciteit heeft gehandeld door de bedrijfstijd op een manier te berekenen die niet in overeenstemming is met de E-wet en de bijbehorende codes. Als gevolg van deze foutieve manier van berekenen, zijn twee centrales in de verkeerde bedrijfstijdcategorie ingedeeld, waardoor het aan RWE in rekening gebrachte transportafhankelijke verbruikers-transporttarief te hoog is. TenneT stelt dat zij de bedrijfstijd juist heeft berekend. Wie krijgt gelijk?

Bron: ACM