Terug naar kennisbank

Advies aan ministerie van Landbouw: Stikstof: Niet alles kan

Klimaat Beleid en toezichtRapport25 september 2019Jacques van de Worp

Eerste Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (Cie. Remkes)

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om de minister van Landbouw, Natuuren Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. kan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer worden gebruikt voor toestemmingverlening van activiteiten die stikstofemissie veroorzaken in (de buurt van) kwetsbare Natura2000-gebieden. De uitspraak van de Raad van State heeft er in de praktijk toe geleid dat vergunningprocedures stil zijn komen te liggen.

Terwijl deze uitspraak niet betekende dat er geen enkele vergunning meer mag worden verleend en evenmin dat er in het geheel geen ruimte meer is voor vergunningverlening. Deuitspraak geeft vooral aan dat een deugdelijke onderbouwing van het PAS ontbraken dat opnieuw moet worden gekeken naar de onderbouwing voor besluiten en vrijgestelde activiteiten.