Terug naar kennisbank

FME Brochure P625 (Engels en Nederlands)

Elektriciteit Gassen Warmte Besparing, EmissiePresentatie, Rapport10 september 2019Jacques van de Worp

In 10 jaar de CO2-uitstoot bijna halveren –dat is de opgave die Nederland zichzelf heeft gesteld. En die verantwoordelijkheid ligt voor een deel bij onze industrie. Waar veel energie verbruikt wordt, valt immers ook veel te besparen.

How Dutch industry can save 6 million tonnes of CO2 by 2025De opgave voor de industrie is ambitieus: 14,3 Mton extra reductie in 2030. Is dat een haalbare kaart? Ja, en dan vooral dankzij het verduurzamingspotentieel van innovatieve technologie. Dan gaat het niet alleen over de grote transities die op stapel staan – de waterstofeconomie, elektrificatie, CO2 -afvang en -opslag – maar vooral ook om de meest fundamentele vorm van verduurzaming:minder energie verbruiken. Want energie die je niet verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden.

Klaar voor gebruik Wat onderbelicht blijft, is dat nieuwe technologie voor grote efficiencyverbeteringen in veel gevallen al klaar is voor grootschalige uitrol. Nederlandse technologiebedrijvenhebben een heel portfolio paraat van bewezen innovaties. Die bij wijze van spreken morgen nog kunnen worden ingezet. En waarmee de industrie al in 2025 maar liefst 6 miljoen ton minder CO2 kan uitstoten.

Obstakels wegnemen Natuurlijk is de praktijk complex. Er zijn allerlei legitieme redenen waarom daadwerkelijke inpassing van zulke technologie nog maar langzaam op gang komt. Met Project 6-25 wil een groep bedrijven – industriële gebruikers én leveranciers van technologie, gefaciliteerd door de overheid – daar ver-andering in brengen. Met een concreet programma nemen we obstakels weg om de implementatie van energiebesparende technologie te versnellen. Niet op basis van hoopvolle prognoses en vage beloften, maarmet harde cijfers en solide businesscases.

Maatschappelijke impact Daarmee bewijzen we eens te meer dat innovatieve technologie dé sleutel is tot het succesvol aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. En het effect daarvan blijft niet beperkt tot ons land. Door Nederlandse innovaties grootschalig uit te rollen, leggen we immers ook de basis voor succesvolle export en daarmee duurzame versterking van onzeinternationale concurrentiepositie.

Kortom: alle reden om snel aan de slag te gaan. We hopen dat de aanpak zoals die in deze brochure wordt voorgesteld, u ervan overtuigt om mee te doen. Samen kunnen we de industrie tot koploper maken in de verduurzaming van ons land!

Bron: FME