Terug naar kennisbank

Brieven GTS aan EZK inzake stikstofinzet

Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt20 augustus 2019Jacques van de Worp

Aanvullende analyse: inzet stikstof boven het planmatige niveau en industrie-ombouw

In onze brief van 25 juli jongstleden hebben wij u geadviseerd over de mogelijkheden om vanaf komend gasjaar onde reen benodigd productieniveau van Groningen van 12 bcm uit te komen in een gemiddeld jaar. Onderdeel van dit advies is een verhoging van de planmatige stikstofinzet naar 100% (Ommen en Wieringermeer).

Omdat boven deze planmatige inzet ook onze back-upmiddelen ingezet kunnen worden, geven wij onderstaand een beeld van het effect dat dit maximaal kan hebben op de benodigde Groningenproductie.

De brief van 25 juli 2019 is hieronder te downloaden.