Terug naar kennisbank

Brief Netbeheer NL ACM besluit aansluitplicht GTS.pdf

Gassen Netwerken, Wet- en regelgeving16 juli 2019Jacques van de Worp

Codewijzigingsvoorstel wijzigen aansluitplicht gas LNB

De aanleiding van het voorstel is de wijziging van de wettelijke aansluittaak van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet per 1 januari 2020. De wijziging in de aansluittaak is onderdeel van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie.

Er wordt voorgesteld om de Aansluitcode gas LNB en de Invoedcode LNB te wijzigen. Verder wordt voorgesteld om de aansluitcode Gas LNB - Aansluitpunt en de Meetcode Gas LNB - Meting door Aangeslotene in zijn geheel in te trekken.